Trung tâm Nhơn Trạch

Cơ sở vật chất tại trung tâm
images/central/2022/03/17/original/Screen Shot 2022-03-17 at 14.09.29_1647501263_1.png
images/central/2022/03/17/original/Screen Shot 2022-03-17 at 14.09.10_1647501263_1.png
images/central/2022/03/17/original/Screen Shot 2022-03-17 at 14.08.40_1647501261_1.png
images/central/2022/03/17/original/Screen Shot 2022-03-17 at 14.08.50_1647501262_1.png
images/central/2022/03/17/original/Screen Shot 2022-03-17 at 14.09.00_1647501263_1.png
images/central/2022/03/17/original/Screen Shot 2022-03-17 at 14.09.19_1647501263_1.png
wave2

Trung tâm Nhơn Trạch

Giới thiệu về trung tâm

 

Trung tâm Nhơn Trạch

Hệ thống Trung tâm Nhơn Trạch

CN Đồng Nai 8

Số 668 đường Trần Phú, Tổ 18, Ấp Bến Cam, Xã Phước Thiền, Huyện Nhơn Trạch

0251 2206 555 - 2207 555

wave2

Tìm đường

Tìm đường

Chat zalo

Hotline

Messenger

Tư vấn